Zgodnie z nowym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych osobowych, Mazzoni srl gwarantuje prawo dostępu lub zdolność użytkowników do dostępu do swoich danych osobowych; prawo do bycia zapomnianym lub prawo użytkowników do wnioskowania o usunięcie ich danych; przenośność danych lub zdolność użytkowników do przesyłania ich danych osobowych z jednego systemu komputerowego do drugiego.

Podaj swój e-mail w poniższym formularzu, aby otrzymać to, o co prosiłeś.

Email: